Моя атестаціяПетренко Юрій Васильович

Міжатестаційні роки2015-2020 р.р.
Дата народження17 листопада 1971 р.
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестаціїДиректор школи з 2013 р.
Учитель математики та інформатики.
Стаж роботи станом на 01.04.2015 року - 24 р. 9 м.
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) (на 01.04.2017)24 р. 9 м.
Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність)Вища освіта, Полтавський педінститут ім. В.Г. Короленка, 1994 р., математика і фізика. Диплом ЛГ №008082 від 06.07.1994 р.
Науковий ступінь (вчене звання)не маю
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа)директор школи - ПОІППО, 2014
(свідоцтво 12СПВ 029965 від 21.02.2014р. Реєстр.№ 424)
вчитель математики - ПОІППО, 2014
(свідоцтво 12СПВ 029965 від 21.02.2014р. Реєстр.№ 424)
вчитель інформатики - ПОІППО, 2014
(свідоцтво 12СПВ 105462 від 31.10.2014р. Реєстр.№ 4061)
Дата та результати попередньої атестації2015 рік, вчитель вищої категорії, вчитель-методист